YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT ROCK HOTELLISSA

 1. SOVELTAMISALA JA ERITYISEHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan yksittäisten henkilöiden yksittäisiin majoitusvarauksiin, ellei erityistä sopimusta ole laadittu eikä varattavan hintatuotteen ehdoissa muuta mainita.

Hotellilla on oikeus käyttää näistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja.

 1. VARAUS JA VAHVISTUS

Varauksen yhteydessä on ilmoitettava nimi, yhteystiedot, saapumis- ja lähtöajankohta sekä mahdollisesti muuta varaukseen liittyvää tietoa.

Varaus sitoo hotellia, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi sähköpostitse.

 1. HOTELLIIN SAAPUMINEN JA LÄHTEMINEN

Huone on käytettävissä tulopäivänä aikaisintaan klo 15 ellei muita aikoja ole ilmoitettu. Huone on luovutettava lähtöpäivänä klo 11.30 mennessä ellei muusta ole sovittu.

Huonetta pidetään varattuna klo 20 saakka varaukseen merkittynä saapumispäivänä, jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä tai valittuun hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja. Mikäli myöhäistä saapumista ei ole vahvistettu, on hotellilla oikeus peruuttaa varaus ja myydä huone toiselle asiakkaalle klo 20 jälkeen.

Jos hotelliin saavutaan sovittuja saapumisaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, hotellin on ilman lisäkustannuksia autettava varaamaan lähin mahdollinen vastaavan tasoinen majoitus.

 1. VARAUKSEN PERUUTUS JA HOTELLIIN SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN

Peruutus on tehtävä viimeistään saapumista edeltävänä päivänä klo 15.00 mennessä mikäli muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä, tai valittuun hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja.

Hotellilla on oikeus veloittaa korvauksena ensimmäisen vuorokauden hinta veroineen sekä muut mahdolliset varaukseen liittyvät lisäpalvelut, mikäli asiakas ei saavu sovitusti.

Varauksen peruutukseen on oikeus varausehdoista poiketen kustannuksitta, ja mahdolliset etukäteen suoritetut maksut voi saada takaisin, jos peruutuksen syynä on oma tai läheisen vakava sairastuminen, vakava onnettomuus, kuolema tai muu odottamaton ja vakava tapahtuma. Hotellilla on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä varauksen käsittelystä aiheutuvat kulut.

Hotellilla on oikeus peruuttaa varaus asiakasryhmän tai tietyn asiakkaan osalta, mikäli asiakas ei noudata varausehtoja tai milloin palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että hotellien kapasiteettia varataan lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran hotellille tai kolmannelle osapuolelle.

 1. LÄHTÖ ENNEN SOVITTUA AJANKOHTAA

Sovittua aikaisemmasta lähdöstä on ilmoitettava hotellille viimeistään klo 18 lähtöä edeltävänä päivänä.

Käyttämättä jääneeltä ajalta voidaan veloittaa varauksen sovittu hinta.

Lähtö ennen sovittua ajankohtaa voi myös aiheuttaa muutoksen majoituksen hintaan.

 1. MAKSUT

Hyväksymme tavallisimmat maksukortit. Hotelli ei kuitenkaan ole velvollinen hyväksymään ulkomaan valuuttaa, kuponkeja, shekkejä tai maksukortteja, ellei hotelli itse ole tarjoutunut niin tekemään.

Jos huonetta ei ole maksettu ennakkoon, on hotellihuone maksettava käteisellä tai maksukortilla hotelliin saavuttaessa.

 1. LASKUTUS

Rock Hotel lähettää jälkilaskuja sellaisissa tapauksissa, joissa laskutettavan yrityksen laskutusehdot ja luottotiedot täyttävät Rock Hotellin asettamien laskutusehtojen mukaisesti. Rock Hotel ei pääsääntöisesti lähetä jälkilaskuja tapahtumista tai hotelliyöpymisistä.

Laskutuslupa voidaan myöntää suomalaiselle, vakavaraiselle yhtiölle, koululle, kunnalle tai valtion virastolle. Kotimaisille yritysasiakkaille voidaan myöntää laskutuslupa, mikäli kyseessä on vakavarainen yritys. Rock Hotel ei pääsääntöisesti jälkilaskuta liittoja, säätiöitä eikä yhdistyksiä. Jos kyseessä on kuitenkin suuri, vakavarainen tai valtio-omisteinen organisaatio, voidaan poikkeuksellisesti laskutuslupa myöntää.

Yksityishenkilöitä, toiminimiä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, avoimia yhtiöitä tai kommandiittiyhtiötä ei jälkilaskuteta.

Asiakkaan vastuu
Asiakas vastaa varauksista, joiden maksutavaksi on sovittu jälkilaskutus. Asiakkaan edustajan on vaadittaessa todistettava, että hänellä on oikeus ostaa tuotteita asiakkaan laskuun.

Laskutustapa
Kaikki Rock Hotellin laskut lähetään pääsääntöisesti verkkolaskuina. Mikäli verkkolaskutus ei ole mahdollista, laskut lähetetään sähköpostilaskuina. Jokaiseen laskuun lisätään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä.

Laskutettavat varaukset
Laskutettavista varauksista tulee sopia aina etukäteen. Ainoastaan suoraan hotellin kautta tehtyjä varauksia voidaan jälkilaskuttaa. Laskutuksesta tulee sopia varauskohtaisesti myyjän tai sopimuksen tekijän kanssa ennakkoon. Mikäli laskutuksesta ei ole sovittu myyjän tai sopimuksen tekijän kanssa etukäteen, varaus tulee maksaa paikan päällä käteisellä saapuessa tai luottokortilla. Jälkilaskutettavan laskun summan tulee olla vähintään 100 € (sisältää laskutuslisän 20 €). Mikäli laskun loppusumma on vähemmän kuin 100 €, laskua ei lähetetä. Varaus tulee tällöin maksaa paikan päällä käteisellä tai luottokortilla.

Luottotietojen tarkistus
Tarkistamme laskutettavien asiakkaiden luottotiedot kulloinkin käytössä olevalta luottotietoyhtiöltä. Mikäli luottotietoja ei saada tai luottotietoja ei löydy (esimerkiksi yritykset, joiden ensimmäinen tilikausi ei ole vielä päättynyt), jälkilaskutus ei ole mahdollinen maksutapa. Tällöin on varaus maksettava paikan päällä joko käteisellä tai luottokortilla.

Maksuehto
Laskujen maksuehto on 14 vuorokautta. Suoritus on tehtävä laskulla olevalle myyjän tilille laskulla olevaa viitenumeroa käyttäen.

Laskutuslisä
20 € laskutuslisä veloitetaan aina, ellei yrityssopimuksessa ole toisin sovittu.

Rock Hotel pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja myös kesken sopimuskauden. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan Rock Hotellin verkkosivuilla.

Lisätietoja: hotel@rockhotel.fi

Laskutusluvan tarkistusta varten tarvittavat tiedot:
Laskutusosoite: (yrityksen virallinen nimi)
Y-tunnus:
Laskutusosoite: (katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka)
Sähköinen laskutusosoite (OVT-osoite):
Operaattori /Välittäjätunnus (jos OVT-tunnus):
Sähköinen laskutusosoite (sähköpostiosoite):
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite:

 1. ASIAKKAANA KÄYTTÄYTYMINEN MAJOITUSLIIKKEESSÄ

Hotellissa noudatetaan hyviä tapoja ja järjestyssääntöjä. Jos näitä sääntöjä rikotaan, voi siitä seurata välitön hotellista poistaminen. Majoitus ja tilattujen lisäpalveluiden hinta on kuitenkin maksettava eikä jo suoritetun maksun palauttamista voi vaatia.

Turvallisuussyistä vain hotelliin kirjautuneet henkilöt päästetään hotellihuoneisiin ja muihin varattuihin tiloihin.

 1. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Hotellin pyrkimyksenä on tarjota asiakkailleen viihtyisä ja turvallinen asiakaskokemus. Tämän vuoksi ja yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi kaikkien Hotellissa majoittuvien henkilöiden tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä sekä hotellin kyltteihin merkittyjä määräyksiä.

Huomaathan, että näiden järjestyssääntöjen vastainen menettely voi johtaa välittömään hotellista poistamiseen sekä korvausvastuun syntymiseen.

Majoittujan on noudatettava hyviä tapoja ja käyttäydyttävä asiallisesti hotellin tiloissa. Majoittuja ei saa käyttäytymisellään häiritä muita hotellin asukkaita tai hotellin läheisyydessä asuvia esimerkiksi metelöimällä, vahingoittamalla omaisuutta tai muulla tavoin häiriköimällä. Majoittuja on vastuussa myös muun hotelliin päästämänsä henkilön toiminnasta.

Hotellihuoneissa ja hotellin yleisissä tiloissa olevaa omaisuutta (kuten huonekalut, liinavaatteet ja muut varusteet kuten palohälyttimet, suihkulaitteet, TV ja radio) ei saa vahingoittaa. Hotellihuoneissa olevaa omaisuutta ei saa viedä ulos huoneesta. Vaarallisten, laittomien tai toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tai aineiden tuominen hotellin tiloihin on kielletty.

Jokaisella majoittujalla on oikeus rauhalliseen majoittumiseen. Erityisesti klo 22 jälkeen majoittujan on vältettävä kovaäänistä puhetta, musiikin kuuntelua tai muuta melua, joka voi häiritä muita majoittujia.

Tupakointi ja avotulen teko (ml. kynttilöiden, suitsukkeiden ja vastaavien polttaminen) huoneissa ja muissa hotellin tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Kiellon vastaisesti toiminut henkilö vastaa kaikista tästä aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista. Tupakointi on sallittu ainoastaan Hotellin sisäänkäynnin läheisyydessä.

Asiattomien henkilöiden päästäminen hotellin tiloihin on kielletty. Hotellin ulko-ovet sekä hotellihuoneiden ovet on pidettävä lukittuna asiattomien henkilöiden pääsyn estämiseksi hotellin tiloihin. Majoittujan on huolehdittava siitä, että hotellin ulko-ovi lukkiutuu hänen kuljettuaan ovesta.

Majoittujalle annettuja avaimia on säilytettävä huolellisesti, eikä niitä saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa.

Järjestyksen ylläpitämiseksi ja majoittujien turvallisuuden varmistamiseksi hotellin yleisissä tiloissa voi olla tallentava kameravalvonta. Tarvittaessa majoittujalla on mahdollisuus ottaa häiriötilanteissa yhteys myös Hotellin asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat esillä hotellissa.

Hotellin majoitustilat on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen. Kaikenlaisen ansiotoiminnan harjoittaminen Hotellin tiloissa on kielletty ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa.

 1. HOTELLIN VASTUU OMAISUUDESTASI

Matkatavaroista vastataan itse, myös silloin kun ne on jätetty hotellille säilytettäväksi.

Hotellilla ei ole autohallia tai omaa pysäköintialuetta. Hotelli ei vastaa asiakkaan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

 1. ASIAKKAAN VASTUU VAHINGOSTA

Asiakas vastaa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista (kuten tupakoinnista huoneessa), jonka hänen tai hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä aiheuttavat huoneelle tai hotellin muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä hotellin muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen.

Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

Huoneessa tupakoimisesta veloitamme 150€ siivousmaksun.

 1. PALVELUN KESKEYTTÄMINEN

Varaaminen voidaan estää tai keskeyttää asiakasryhmän tai tietyn asiakkaan osalta, mikäli asiakas ei noudata varausehtoja tai milloin palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että hotellien kapasiteettia varataan lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran hotellille tai kolmannelle osapuolelle.